آراد برندینگ
خانه / کاه

کاه

عرضه انواع کاه و کلش مرغوب

کشاورزان سنتی همواره کاه و کلش حاصل از خرمنکوبی گندم را برای تغذیه دام های خود استفاده می کردند. ‏چرای پس از برداشت محصول در زمین نیز در حال حاضر در مزارع ایران یک اقدام متعارف است‏‎.‎

توضیحات بیشتر »

سایت خرید و فروش بهترین کاه وکلش بازار

کشاورزان سنتی همواره کاه و کلش حاصل از خرمنکوبی گندم را برای تغذیه دام های خود استفاده می کردند. ‏چرای پس از برداشت محصول در زمین نیز در حال حاضر در مزارع ایران یک اقدام متعارف است‏‎.‎آرماتور در ایجاد بناهای کاه گلی.

توضیحات بیشتر »
آراد برندینگ